תקנון

בתקנון זה משתמשים בלשון זכר מטעמי נוחות אך הוא מתייחס באופן שווה לשני המינים.

1.אתר "טוגיב"- 2give (להלן:"האתר") משמש כחנות אלקטרונית ברשת האינטרנט הפונה לקהל הגולשים ברשת האינטרנט ומספקת שירותים ומוצרים בתחום המתנות והאטרקציות.

2.כל הגולש באתר, צופה בו ו/או מבצע כל פעולה בו מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים להם וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה , והדבר יהוו בסיס משפטי.

3. כל המבצע כל פעולה באתר הינו תושב ישראל מעל גיל 18 בעל תעודת זהות וכרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק בישראל.

4. כל רכישה באתר הינה בכפוף לאישור חברות האשראי.

5. המשתמש באתר לבדו נושא באחריות המלאה לכל מעשה, עוולה, עבירה ו/או מחדל הנעשים תוך שימוש באתר. כך למשל, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית; מוסר הפרטים יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

6. זמני אספקה: 6.1 בכל הנוגע למוצרים הנרכשים באמצעות האתר, אין ניתן לאוספם באופן עצמאי.
6.2 סכום דמי המשלוח יחויב אוטומטית ויהווה חלק אינטגרלי ממחיר המכירה.
6.3 אספקת שירותים, כגון אטרקציות ומסג`ים תבוצע בזמן, במקום ובאופן אשר יתואמו טלפונית עם הלקוח.

7. זכויות: כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני "לוגו" וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות הבלעדית של האתר ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא לשימושים ספיציפיים להם נתן האתר את הסכמתו, מראש ובכתב.

8.אחריות: האתר משמש כמרכז להזמנות למוצרים ו/או האטרקציות. האחריות הבלעדית למוצרים (מרגע אספקתם ללקוח) ולשירותים באתר חלה באופן בלעדי על הספקים ו/או היצרנים ו/או היבואנים ו/או הסיטונאים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים/השירותים, ע"פ החוקים והתקנות להגנת הצרכן הנהוגות בישראל ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות המסופקים למוצרים בעלי אחריות. 9. החזרת מוצרים וביטול מתן שירות: 9.1 מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (ה"חוק"), כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית , שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
9.2 על הביטול להיעשות במסמך בכתב לעוסק לצורך כך, הודעה בפקסימיליה או בתקשורת אלקטרונית נחשבת הודעה בכתב.
9.3. כל עסקה דרך האתר לרכישת מוצר ניתנת לביטול מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר. הלקוח יהיה אז זכאי להחזר, עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך.
9.4. כל עסקה דרך האתר להזמנת שירות ניתנת לביטול בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים (48 שעות), שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האספקה אשר נקבע. בוטלה עסקה להזמנת שירותים, יהיה הלקוח זכאי להחזר, עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך.
9.5 במידה והלקוח ביטל עסקה שני ימים(48 שעות ) לפני מועד מימושה הלקוח יחויב בדמי ביטול של 50%. במידה והלקוח ביטל עסקה יום אחד(24 שעות) לפני מועד מימושה הלקוח יחויב בדמי ביטול של 100%.

10. לאור האמור לעיל, במקרה של גורמים ו/או אירועים שלא בשליטת האתר , אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או במקרה של פעולות איבה ו/או מקרה חירום , רשאים בעלי האתר על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.

11. באתר עלולים להיווצר בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, וכן אי התאמה של צבעי המוצרים לצבעם במציאות. תמונות השירותים והמוצרים יהיו להמחשה בלבד, ויתכן שינויים בין התמונות לבין המוצרים והשירותים בפועל.

12. על האתר זכות לשנות את תקנון האתר לא הודעה מוקדמת, ובלבד שהאתר פרסם את התקנון המעודכן באתר.

13. האתר רשאי להפסיק בכל עת את הפעילות והשימוש באתר ללא הודעה מוקדמת.

14. האתר הינו אתר דינאמי, והאתר רשאי לערוך מוצרים להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.

15. כל הטפסים באתר מאובטחים בהצפנה מתקדמת בשיטת SSL.

16. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. השיפוט המקומי בעל עניין ומחלוקת תהיה אך ורק לבית המשפט המוסמך בת"א.

17. כל המחירים באתר בשקלים וכוללים מע"מ כחוק.

18. אזורי החלוקה לא כוללים את חבל עזה, יהודה והשומרון.

19. למשלוחים באיזורים חריגים נחזור אליכם עם גובה המשלוח בהתאם לאזור.